Katere kategorije pirotehnika poznamo?

Kategorije pirotehničnih izdelkov so opisane v ZAKONU O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH (ZEPI)

  • Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih – ZEPI (Uradni list RS, št. 35/08 z dne 9. 4. 2008), in
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih – ZEPI-A (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 20. 3. 2015).

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij.

Pirotehnični izdelki se razvrščajo v ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke. Poznamo naslednje kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2.

Vse kar te zanima o kategorijah pirotehničnih izdelkov

Pirotehnični izdelki kategorije F1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;

Pirotehnični izdelki kategorije F2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem;

Pirotehnični izdelki kategorije F3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;

Pirotehnični izdelki kategorije F4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

Pirotehnični izdelki kategorije T1: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki predstavljajo majhno nevarnost;

Pirotehnični izdelki kategorije T2: pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.

Pirotehnični izdelki kategorije P1: pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča;

Pirotehnični izdelki kategorije P2: pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.