Sve o brodskoj signalizaciji

Signalne baklje, raketa s padobranom i plutajući dimni signal kao dio brodske signalizacije spadaju u P1 kategoriju pirotehničkih sredstava, a služe spašavanju ljudi na vodi.

Prodaja i upotreba brodske signalizacije, odnosno brodske pirotehnike dozvoljena je tijekom cijele godine osobama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o posjedovanju plovila.

Na svakom brodu obaveza je posjedovanja brodske signalizacije, a vrsta i količina određene su Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama.

Brodska pirotehnika može se kupiti u specijaliziranim prodavaonicama za prodaju pirotehnike ili eksplozivnih tvari.

Ispod se nalaze odgovori na najčešće postavljena pitanja:

Jesam li obavezan uvijek na brodu imati brodsku signalizaciju?

Da.

Tko sve može kupiti brodsku pirotehniku?

Vlasnici plovila uz priloženu knjižicu plovila.

Rok trajanja brodske pirotehnike?

4 godine.