Pravila nagradnog natječaja "Opremi sebe i frenda za novu pyro sezonu!"

PRIKLJUČI SE ORIONOVOM DRUGOM NAGRADNOM NATJEČAJU U SEZONI 2020/21!

Članak 1.
Orion d.o.o., Koprivnička 48, Bakovčica, 48000 Koprivnica, OIB: 81681449287 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira nagradni natječaj na svojim službenim Instagram stranicama pod nazivom “Opremi sebe i frenda za novu pyro sezonu” (u daljnjem tekstu „Natječaj“).
Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama.

Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija Priređivača i njegovih aktivnosti.

Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, te Sloveniji. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

Članak 4.
Nagradni natječaj traje od 1. prosinca 2020. do 8. prosinca 2020. do 23:59 sati.
Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenoj internetskoj stranici Priređivača.

Članak 5.
Sudionici pristupaju natječaju putem službenih Instagram stranica Priređivača.
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, potrebno je da sudionici u komentaru ispod nagradnog posta objave kratak tekstualni komentar zašto je prijatelj s kojim će podijeliti nagradu njihov najbolji prijatelj, tagiraju prijatelja s kojim će podijeliti nagradu i zaprate profile navedene u vizualu i tekstu nagradnog natječaja objavljene na Instagram profilima na kojima se provodi natječaj.
Nagradu osvajaju sudionici koji su, prema mišljenju žirija, napisali najkreativniji komentar. U tu svrhu formirat će se tročlana komisija zaposlenika Priređivača koji će donijeti odluku o dobitnicima, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
Priređivač zadržava pravo da materijale dobivene iz Natječaja zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužili za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. Prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

Članak 6.
Nagrade ovog Natječaja odabiru se na način da će se tri (3) dobitnika odabrati ispod objave nagradnog natječaja na Instagram profilu @orionpirotehnikahr, jedan (1) dobitnik na Instagram profilu @orionpirotehnikaba, jedan (1) dobitnik na Instagram profilu @orionpirotehnikars i dva (2) dobitnika na Instagram profilu @orionpirotehnika_si.
Nagrada za jednog nagrađenog sastoji se u paketu promotivnih materijala (2 x I say pyro, you say party muška majica kratkih rukava, 2 x šalica, 2 x Jet upaljač) na svim tržištima, osim u Republici Srbiji gdje se nagrada za jednog nagrađenog sastoji se u paketu promotivnih materijala (2 x I say pyro, you say party muška majica kratkih rukava).

Članak 7.
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu.
Priređivač se obvezuje da će osobne podatke koje prikupi čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je Orion d.o.o., Koprivnička 48, Bakovčica, 48000 Koprivnica.
Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: szp.hr@orionpyro.eu.
U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Priređivač čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.
Sudionik ima u svakom trenutku sljedeća prava:
● pravo na pristup
● pravo na ispravak
● pravo na brisanje
● pravno na ograničenje obrade
● pravo na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.
Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja i slanja nagrade.

Članak 8.
Dobitnik će biti proglašen u roku od tri radna dana od završetka Natječaja. Priređivač će objaviti dobitnika u posebnoj vizualnoj i tekstualnoj objavi na Instagram profilima na kojima se provodio natječaj.
Nagrada je neprenosiva. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti.
Pravo na navedenu nagradu dobitnik ostvaruje tako što će u privatnu poruku na Instagram profilu @orionpirotehnikahr dostaviti svoju adresu, puno ime i prezime, OIB/JMBG i kontakt telefon. Svi podaci Sudionika, brišu se trajno 30 dana od primitka.

Članak 9.
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10.
Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku.

U Koprivnici 30.11.2020