Pravila nagradnog natječaja "Najveći paket brutalno jake pirotehnike!"

PRIKLJUČI SE NAJVEĆEM NAGRADNOM NATJEČAJU SEZONE!

Članak 1.
Orion d.o.o., Koprivnička 48, Bakovčica, 48000 Koprivnica, OIB: 81681449287 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira nagradni natječaj na svojim službenim Instagram stranicama pod nazivom ” Najveći paket brutalno jake pirotehnike” (u daljnjem tekstu „Natječaj“).
Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka ili Instagrama.


Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija Priređivača i njegovih aktivnosti.


Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te Sloveniji. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.


Članak 4.
Nagradni natječaj traje od 20. studenog 2021. do 28. studenog 2021. do 23:59 sati.
Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenoj internetskoj stranici Priređivača.


Članak 5.
Sudionici pristupaju natječaju putem službenih Instagram stranica Priređivača.
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, potrebno je da sudionici u komentaru ispod nagradnog posta objave kratak tekstualni komentar u kojem dijele što misle da će ih dočekati u paketu pirotehnike, tagiraju 3 osobe i zaprate profile navedene u tekstu nagradnog natječaja objavljenog na Instagram profilima na kojima se provodi natječaj.
Nagradu osvajaju sudionici koji su, prema mišljenju žirija, napisali najkreativniji komentar. U tu svrhu formirat će se tročlana komisija zaposlenika Priređivača koji će donijeti odluku o dobitnicima, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik.
Priređivač zadržava pravo da materijale dobivene iz Natječaja zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužili za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. Prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.


Članak 6.
Nagrade ovog Natječaja odabiru se na način da će se pet (5) pobjednika odabrati ispod objave nagradnog natječaja na Instagram profilu @orionpirotehnikahr, tri (3) dobitnika na Instagram profilu @orionpirotehnikaba, te tri (3) dobitnika na Instagram profilu @orionpirotehnika_si.
Nagrada za jednog nagrađenog sastoji se u robi u vrijednosti preko 1.000,00 kn (za bosansko tržište preko 200 KM, za slovensko tržište preko 100€). Sadržaj paketa je iznenađenje, a dobitnik će odabrati prodajno mjesto na kojem želi preuzeti svoj paket.


Članak 7.
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu.
Priređivač se obvezuje da će osobne podatke koje prikupi čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je Orion d.o.o., Koprivnička 48, Bakovčica, 48000 Koprivnica.
Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: szp.hr@orionpyro.eu.
U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Priređivač čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.
Sudionik ima u svakom trenutku sljedeća prava:
● pravo na pristup
● pravo na ispravak
● pravo na brisanje
● pravno na ograničenje obrade
● pravo na prenosivost podataka.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.
Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje sudionika radi dogovora oko korištenja i predaje nagrade.


Članak 8.
Dobitnik će biti proglašen u roku od tri radna dana od završetka Natječaja. Priređivač će objaviti dobitnika u posebnoj vizualnoj i tekstualnoj objavi na Instagram profilima na kojima se provodio natječaj.
Nagrada je neprenosiva, a može je podići samo punoljetna osoba. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti.
Pravo na navedenu nagradu dobitnik ostvaruje tako što će u DM Instagram profila @orionpirotehnikahr dostaviti adresu, puno ime i prezime, OIB/JMBG i kontakt telefon isključivo punoljetne osobe koja će preuzeti nagradu. Ujedno, dobitnik je dužan dostaviti i adresu prodajnog mjesta gdje želi preuzeti nagradu. Svi podaci Sudionika, brišu se trajno 30 dana od primitka.


Članak 9.
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.


Članak 10.
Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku.


U Koprivnici 19.11.2021.